NOEN AV VÅRE PROSJEKTER OG REFERANSER

Vi har mange spennende prosjekter i vår portefølje. Se noen av våre utvalgte prosjekter under.

Farris

Stikking av fundamenter og bru. Stikking av tilførselsveier og bruer i område rundt og under den nye brua. 

Noah

Jevnlig profiler og volumberegning, setningsmålinger.

Kaldnes

Oppmålingsteknisk prosjektering av flere bygg, stikking under hele byggeperioden, «som bygget» med samsvarserklæring. 

G8 Powerhouse Porsgrunn

Oppmålingsteknisk prosjektering, stikking under hele byggeperioden. 

Jotun, Gimle

Stikking av alle nye bygg på fabrikkområdet. 

Husøy Havn

Oppmålingsteknisk prosjektering, stikking under hele byggeperioden, «som bygget» med samsvarserklæring. 

JM Norge

Stikking på alle JM sine prosjekter i Vestfold Telemark og Drammen. 

  • JM Eplegården

  • JM Strandholmen

  • JM Veraasen Park

  • JM Prestedølallèen

VÅRE REFERANSEKUNDER