Utstyr:

Vi benytter instrumenter fra Leica til utførelse av vårt feltarbeid og har følgende utstyr:

 

Totalstasjon

  • Leica Viva TS11
  • Leica TCRA 1200 Serie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS-RTK

  • Leica GPS 1200 Serie m Leica Speidernett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveller

  • Leica DNA10

 

 

 

 

 

DAK

Som DAK og planleggisngsverktøy bruker vi Gemini Oppmåling og Gemini Terreng fra Powell

Copyright © 2016 GeoIngeniørene AS. All Rights Reserved.