Geoingeniørene AS har en bred erfaring innen mange ulike felt og kan tilby følgende tjenester

 • Generell oppmåling
 • Stikning av store bygg
 • Vei stikning
 • Digitalkartlegging (land/sjø)
 • Industrimålinger
 • Kommunaltekniske målinger
 • GPS målinger
 • Terrengmodeller
 • Masseberegning/mengdekontroll
 • Vei og VA prosjektering
 • Ingeniørtegning for vei og VA
 • Digitale regulerings- og bebyggelsesplaner
 • Presisjonsnivellement

Copyright © 2016 GeoIngeniørene AS. All Rights Reserved.